De Praktijk werkt met een viertal behandelmethoden, die onafhankelijk van
elkaar kunnen worden toegepast, maar combinatie-methoden zijn zeker aan te raden.