Biografische coaching geeft inzicht in eigen levensloop. Onbewuste processen en levenspatronen kunnen door het maken en lezen van eigen biografie helder worden. Dit nieuwe bewustzijn zet al veel verandering in gang .

Wat is biografische coaching?

Tijdens biografische coaching wordt er gekeken naar de biografie of levensloop, zoals deze zich bij een persoon heeft afgespeeld van conceptie tot heden. Er wordt eerst gekeken naar een mogelijk worteltrauma, wat van conceptie tot zevende jaar een imprint heeft kunnen geven in het emotionele lichaam en daardoor zijn doorwerking heeft in het verdere leven. Kinderen ontwikkelen onbewust overlevingstechnieken om met schokkende gebeurtenissen om te kunnen gaan. Deze overlevingstechnieken kunnen hele verschillende vormen aannemen, afhankelijk van karakter of egovorming.

Een voorbeeld:

Een voorbeeld kan zijn dat een kind zich heel sterk is gaan aanpassen om aan de (soms onuitgesproken) verwachtingen van zijn ouders te voldoen en een lief en behulpzame subpersoonlijkheid aanneemt, die zo gaat overheersen dat een deel van zijn authentieke zelf hierdoor overschaduwt blijft. Deze aangenomen subpersoonlijkheid of overlevingstechniek stuurt het verdere leven aan en bepaalt de verdere levensloop. Levenspatronen omtrent dit thema herhalen zich en geven problemen en uiteindelijk ziekte voor de persoon in kwestie. Vaak komen er ook nog familieovertuigingen bij, welke deze ongezonde ontwikkeling stimuleren en onderhouden. Overtuigingen, zoals bijvoorbeeld altijd rekening te houden met andere mensen of lief zijn loont. Ook maatschappelijke of geloofsovertuigingen kunnen deze ziekmakende ontwikkeling juist vergoelijken. Wie houdt er nu niet van een aangepast kind wat lief en hulpvaardig is. En misschien wordt aan jezelf denken wel als egoïstisch ervaren in de leefwereld van deze persoon.

De vraag moet blijven of het gezond is of niet. Er is niets mis mee om een hulpvaardig en vriendelijk mens te zijn. Maar wanneer gedurende de levensloop van deze persoon voortdurend situaties ontstaan, waarin er veel beroep op hem of haar wordt gedaan, omdat hij of zij nooit goed geleerd heeft zijn grenzen te mogen aangeven en nee te zeggen in bepaalde omstandigheden, is het belangrijk inzicht hierin te krijgen, voordat deze dienstbaarheid de persoon letterlijk ziek gaat maken.

Dit dus als voorbeeld, maar ieder mens heeft dus op zijn eigen manier als klein kind gereageerd op bepaalde gebeurtenissen. Bij sommigen is er dus sprake van hele subtiele onbewuste imprint, terwijl bij een ander een groot duidelijk aanwijsbaar trauma deze imprint veroorzaakt heeft.

Naast de pijngeschiedenis (ziektebiografie, emotionele terugkerende trauma’s en levenspatronen), geeft de biografie ook de talenten en kwaliteiten van iemand weer. Men heeft vaak de neiging zich meer te focussen op de negatieve aspecten binnen de levensloop, maar vergeet vaak ook te kijken naar de talentenkant die juist zo belangrijk is.

Ook kennis over de familie (familiebiografie), kan heel verhelderend werken. Onopgeloste trauma’s van ouders of grootouders kunnen doorwerken en overgedragen worden naar nieuwe generaties. Ontvankelijkheid voor bepaalde karaktervorming en levenshouding kan hieruit ook verklaard worden.

Biografische coaching is een ontdekkingsreis naar jezelf. Naar het hervinden van je eigen kwaliteiten en talenten en het jezelf vrijmaken van je innerlijke saboteur, subpersoonlijkheid of onbewuste schaduwkant, die persoonlijke groei in de weg staat. Door dit vanuit je hart bewust te worden, leer je met liefde naar jezelf en de mensen om je heen te kijken. Je opent hierdoor een nieuwe dimensie en een creatief vermogen in je leven. Het van een op angst gebaseerd overleven ontwikkelt zich steeds meer naar een op liefde gebaseerd leven in overvloed. Ziekte en problemen lossen dan vanzelf op.

Tijdens mijn training tot biografisch coach heb ik zelf kunnen ervaren hoe het is om je eigen biografie te schrijven en te leren lezen. Ondanks het feit dat ik al velen jaren bezig ben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, heeft deze training me een dieper inzicht gegeven dan ik tot op heden heb ervaren. Door de moeite en de tijd te nemen met aandacht bezig te zijn met je eigen levensloop en tevens met die van mijn familie gebeurt er al veel op bewustzijnsniveau. Door bewust te worden van mijn eerder onbewuste patronen, weet ik dat ik het niet meer accepteer in deze oude patronen te vervallen. De weg terug is er niet meer, alleen maar vooruit. De weg naar een voor mij gezonder, gelukkiger leven, wat altijd ook bijdraagt aan een gezonder en gelukkiger leven voor de mensen en de wereld om mij heen.

Momenteel ben ik naast klassiek homeopaat ook gecertificeerd biografisch coach, wat dus inhoudt dat ik naast homeopathische behandelingen ook gebruik maak van mijn kennis over de biografische wetten en in staat ben biografieën te kunnen ‘lezen’ en te herkennen waar de beperkende patronen en factoren in de levens van mijn cliënten zich bevinden.

The more you are motivated by love, the more fearless and free your action will be’ (Dalai Lama)