Het eerste consult

Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur. Hierin wordt alle tijd genomen om niet alleen een compleet beeld van de klachten van de patiënt te krijgen, maar ook hoe de klachten ervaren worden (sensaties), waardoor en wanneer deze ontstaan zijn en wat verbetering en verslechtering geeft.

Algemene informatie over de patiënt is relevant om een beter beeld te krijgen van de mens achter de klacht.

Levenservaringen (aangrijpende gebeurtenissen), gemoedstoestand (hoe staat men in het leven en ervaart men gebeurtenissen en mensen om zich heen), ziektegeschiedenis (kinderziekten, vaccinaties, latere ziekten, operaties, behandelingen en medicijngebruik) familiegeschiedenis (ziektes en klachten van ouders en overige kinderen uit het gezin, erfelijke ziektes).

Verder worden er nog vragen gesteld rondom dagelijkse dingen, zoals voedselvoorkeur of afkeur, veel of weinig dorst, warmbloedig of koudbloedig, slaapkwaliteit, droomervaringen, verergeringen of verbeteringen bij bepaalde momenten van de dag, bepaalde jaargetijden, bepaalde klimatologische factoren, andersoortige klachten, etc.

Na aanleiding van van deze uitgebreide intake wordt er een behandelplan en prognose opgesteld en op basis van gelijksoortigheid van de symptomatologie worden homeopathische middelen uitgekozen. De dosering, potentie en frequentie wordt ook individueel bekeken.

Het vervolgconsult

Meestal is er na een maand tot 6 weken een vervolgconsult om te evalueren hoe het met de cliënt gaat en wat de gegeven homeopathische geneesmiddelen voor werking hebben gehad op de klachten van de patiënt en zijn algehele welbevinden. Samen met de homeopaat wordt gekeken of er verbetering heeft plaatsgevonden en wat de volgende stap van de behandeling gaat worden . In wezen werken homeopaat en patiënt samen gedurende dit genezingsproces. De patiënt wordt in zijn genezingsproces betrokken m.a.w hij ondergaat de behandeling niet, maar participeert. Dit maakt hem ook sterker en meer zelfbewust.

Het vervolgconsult duurt vaak minder lang en is dus meer evaluerend. Mocht er daarentegen nieuwe belangrijke informatie naar voren komen, zal daar natuurlijk de tijd voor genomen worden.

Wanneer middelen verbetering geven wordt er niet alleen gekeken naar de verbetering van de klacht, maar ook naar de vitaliteit en gemoedstoestand van de cliënt. Iemand wiens klachten verbeterd zijn, maar die meer vermoeid is geworden of emotioneel zich minder prettig voelt heeft waarschijnlijk toch een ander middel nodig. Iemand, die daarentegen zich veel sterker en energieker voelt, maar waarvan de klacht nog aanwezig is, kan voorlopig doorgaan met hetzelfde geneesmiddel. Het emotioneel/ mentale beeld, de mate van levenslust en het energieniveau blijven voor de klassiek homeopaat belangrijke graadmeters.

Afhankelijk van hoe de patiënt gereageerd heeft wordt de homeopathische behandeling doorgezet met een herhaling van middelen of een verandering van potentie/frequentie of een eventueel nieuwe middelen en wordt er een afspraak gemaakt voor een of twee maanden later.

Het acute consult

Bij acute ziekten kan homeopathie snel werken. Bij de meeste acute ziekten is het verstandig de persoon dit zelf te laten overwinnen. Hierbij komt koorts als hulpmiddel deze bacteriën en virussen te vernietigen. Daarbij verlopen alle stofwisselingsprocessen sneller bij hogere temperatuur en daarbij dus ook de afvoer van gifstoffen. Koorts heeft dus een duidelijke functie en koorts verlagende middelen ontnemen het lichaam de mogelijkheid deze functie uit te oefenen. Ook maakt het dat koorts verlagende middelen ernstige achterliggende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking minder herkenbaar maken, wanneer hier sprake van zou zijn.

Ontstekingen zijn ook natuurlijke mechanismen van het lichaam om te genezen. Hierbij hoort roodheid, zwelling en pijn. Ontstekingsremmers geven wel directe verlichting, maar ontnemen dus ook weer het lichaam de kans het op eigen kracht op te lossen.

Wanneer een acute aandoening langer aanhoudt dan nodig, is homeopathie een goed alternatief. Homeopathie wordt bij acute ziekten ingeschakeld, wanneer de persoon zelf dus zodanig verzwakt is dat deze moeite heeft de ziekte vanuit eigen kracht te overwinnen. Dit kan zijn in een situatie dat de persoon verzwakt is door een chronische ziekte, ouderdom, medicijngebruik of bijvoorbeeld emotionele problematiek, die het natuurlijk afweersysteem van het lichaam ondermijnd kunnen hebben. Homeopathie zal dan snel en doeltreffend werken, mits het geneesmiddel past op de totaliteit van het acute ziektebeeld.

De meeste acute kinderziekten zijn voor kinderen belangrijk zelf door te maken. Het geeft een kind de mogelijkheid sterker te worden en lichamelijk en geestelijk te groeien. Met de juiste aandacht, verzorging, rust en gezonde, volwaardige voeding herstellen vele ziekten zonder middel.

Ook bij een acuut trauma, zoals hoofdletsel, hersenschudding, kneuzing, verrekking, alle soorten verwondingen, brandwonden, insectenbeten kan de homeopathie goed ingezet worden. De homeopathie kent vele trauma middelen, die het helingsproces aanzienlijk kunnen versnellen.

Bij een acuut consult bekijkt de homeopaat de totaliteit van het acute beeld. De gemoedsgesteldheid is hierin een belangrijke factor. Daar het om een acuut geval gaat, zal snel en adequaat gereageerd moeten worden en natuurlijk zal eerst goed worden gekeken naar de ernst van de aandoening.

Wanneer homeopathisch behandeld gaat worden zal bij een acuut geval het middel ook veel vaker toegediend worden.

consulttarieven

Ontstoringskuren bij CEASE-therapeutische behandelingen worden direct bij de Hahnemann apotheek besteld en bij u thuis afgeleverd. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Homeopathische geneesmiddelen zijn overwegend  bij de consult prijs inbegrepen.

homeopathische consulten:

homeopathisch consulten zijn 80.- euro per uur (btw vrij).
Deze consulten worden in aanvullende verzekering gedeeltelijk of geheel vergoed. (meer info zie onder vergoeding)
 
Kindertolk consulten: zijn 3 tot  4 sessies van anderhalf  tot twee uur (intakeconsult, terug geefconsult, evaluerend consult, feed back consult), 75,- euro
per uur excl. btw. Homeopathische middelen, die tijdens deze sessies mogelijk gegeven kunnen worden zitten in de prijs inbegrepen, (Deze consulten komen niet voor vergoeding in aanmerking)
 
 
Biografische Coaching consulten zijn meestal 3 tot 4 sessies van anderhalf tot twee uur en zijn 75,- euro per uur excl. btw. Homeopathische middelen, die tijdens de coaching mogelijk gegeven kunnen worden zitten in de prijs inbegrepen.(deze consulten komen niet voor vergoeding in aanmerking)
 
Burn-out coaching en individuele life coachingstrajecten  zijn 75.= euro per uur excl. btw (deze coachingconsulten komen niet voor vergoeding in aanmerking)
 
Afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn onvoorziene omstandigheden waardoor er sprake is van een overmachtsituatie.

Huisbezoeken zijn mogelijk, wanneer u  niet in staat bent langs te komen.

vergoeding

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten)      Lidnr: 1605. Deze is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ  https://rbcz.nu/index.html (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg/ licentienummer: 170175R). Janneke Hellendoorn staat  ingeschreven als Registertherapeut BCZ® en is onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire zorg  (TCZ). Zie meer hieronder .Registertherapeuten BCZ® voor homeopathie worden door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende verzekering.

Diverse_logo-nvkh

Vanaf  januari 2020

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2020:

Vergoedingen homeopathie in 2020

Het eigen risico van uw zorgverzekering komt niet uit de aanvullende verzekering, maar uit het basispakket. Dit betekent dat u voor een homeopathische behandeling geen eigen risico hoeft te betalen.

Info voor studenten:

https://www.studentenverzekering.nl/zorgverzekering/vergoeding-alternatieve-geneeswijzen.html

klachten en geschillen

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid probeert via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg klachtenafhandeling van patiënten in de zorg te reguleren. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze bij verschillende instanties worden ingediend.

Klacht via klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie

Cliënten/patiënten kunnen vanaf 1 januari 2017 met hun klachten terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. In ons geval is dat Ineke Renkema. Zij zal als klachtenfunctionaris het gesprek tussen patiënt en homeopaat tot stand brengen om samen te bekijken in hoeverre de klacht onderling opgelost kan worden. Deze klachtenfunctionaris adviseert de cliënt bij het formuleren en indienen van een klacht. De klacht moet binnen zes weken zijn afgehandeld, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging van vier weken.

Klacht via Geschillencommissie

Indien er onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn, kan de patiënt de klacht verder formaliseren door een rechtzaak aan te spannen of een klacht tegen de behandelaar in te dienen bij een onafhankelijke geschillencommissie. Wij zijn vanuit de NVKH aangesloten bij Quasir. Voor meer informatie zie quasir en zorggeschil.

Stichting zorggeschil : Postbus 24018, 3502 MA Utrecht. 09.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr).

Zorggeschil flyer CLIENT – pdf

Voor meer informatie ten aanzien van de Wkkgz, zie: rijksoverheid.nl

Klacht via de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten betreft het naast de RBCZ/TCZ beroepscode ook het reglement van de opleiding.

Voor meer informatie ten aanzien van de TCZ, zie tcz.nu

Klacht via Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost geen persoonlijke klachten op, maar registreert klachten. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de IGZ in.

Civiele rechter

Indien men geld terug wil krijgen van de beroepsbeoefenaar, moet men zich wenden tot de Civiele Rechter.