In 2012 heb ik de kindertolkopleiding afgerond en inmiddels heb ik de methode PresentChild dankbaar geïntegreerd binnen mijn praktijk.

Ook het kindertolken is een methode, die transformerend doorwerkt, gemotiveerd en in gang gezet vanuit de liefde tussen ouder en kind

Kindertolkconsulten geven diep inzicht, maar ook verwondering over het leven en de ouder/kind relatie, welke bijzonder mooi is en zoveel waarde in zich herbergt.

Dit geeft aan hoe intens kinderen en ouders met elkaar verbonden zijn en altijd onbewust op elkaar reageren. Soms kan dit via een fysieke klacht en soms via hun gedrag. Het kan een positieve spiegel zijn, maar soms juist confronterend. Juist die laatste geven zoveel mogelijkheden tot groei en ontwikkeling

Onze kinderen helpen ons diepgaande kwesties in ons zichtbaar te maken en bieden ons een kans deze op te lossen. Zolang het nog blinde vlekken zijn en onzichtbare oude pijnstukken zullen onze kinderen ons blijven helpen deze delen in ons aan te raken, totdat wij deze bewust gaan leren helen.

Prachtig hieraan is dat het de ontwikkeling en de gezondheid van het kind hierin verbetert en tegelijkertijd die van de ouder. Hierdoor kan ook de ouder/kind relatie zich verdiepen met nog meer respect, liefde met wederzijds begrip.

lees meer op:  https://presentchild.com 

Of bestel het boek Het Fluisterkind of de Engelstalige versie ervan PresentChild van de initiator en schrijfster van deze prachtige methode:

https://www.bol.com/nl/c/janita-venema/3294089/?lastId=2019