Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons via onze RSS Feed
WantToKnow.nl

‘CEASE’, ‘t juweel uit de erfenis..!

x

‘Het is verbazingwekkend om te zien hoe deze behandelmethode

zoveel lijden van kinderen en hun ouders kan oplossen.

Hopelijk tonen deze verhalen aan dat anderen deze methode ook succesvol kunnen toepassen.’

Tinus Smits (1946-2010)

x

* * *

x

Binnen de homeopathische geneeskunst (let op: geen ‘kunde’), wil men altijd de oorzaak vinden van de lichamelijke of geestelijke klachten en wordt daarna getracht de oorzaak te behandelen om zo te komen tot (zelf-)genezing. Een radicaal verschil met de reguliere geneeskunde, want homeopathie doet in principe niet aan deze oppervlakkige ‘symptoombestrijding’.

Dokter Tinus Smits, vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!!

De arts en homeopaat dokter Tinus Smits ontdekte zo’n 25 jaar geleden in eerste instantie bij kinderen dat er een duidelijke relatie was tussen de vaccinaties en diverse keel-, neus- en oorklachten, maar ook huidklachten en (matige) gedragsklachten bij baby’s, peuters en kleuters.Getriggerd door het optreden van deze symptomen bij zijn eigen zoon Erwan, kwam Tinus Smits in aanraking met homeopathie.
Deze zoon kreeg namelijk al op het einde van zijn eerste levensjaar last van astmatische bronchitis, die werd genezen door een homeopathische behandeling, maar pas nádat de huisarts en de kinderarts al verschillende antibioticakuren zonder succes hadden ‘uitgeprobeerd’… Nieuwsgierig van nature, kocht Tinus het boek ‘Organon der geneeskunst’ van Dr. Samuel Hahnemann en begon dit te lezen, waarna hij hier dusdanig gefascineerd in raakte, dat hij homeopathie ging studeren.

En over wilskracht en ‘roeping’ gesproken: op zijn 31ste jaar begon hij aan de Universiteit van Nijmegen de opleiding Geneeskunde en op zijn 37ste studeerde hij af als arts. Sindsdien was als homeopathisch arts in zijn eigen praktijk werkzaam. Tinus Smits was er vanaf het begin van overtuigd dat therapeutische mogelijkheden van homeopathie verdiept en verbreed konden worden en altijd op zoek naar verbetering in de behandeling.
Hij deed dit door zijn patiënten zorgvuldig te observeren en hun genezingsprocessen vast te leggen. Tinus Smits ontwikkelde de ‘Inspiring Homeopathy’ waarmee universele lagen behandeld kunnen worden, die diepe verstoringen in de levensenergie van de mensheid veroorzaken..!!

Hij behandelde deze klachten door de vaccinaties homeopatisch te ontstoren en noemde het scala aan klachten na vaccinaties: Het Post Vaccinaal Syndroom (PVS). Later ging hij ook een relatie leggen tussen vaccinaties en andere ziekten en aandoeningen (zie de opsomming boven). Het blijkt dat als je systematisch: De vaccinaties, reguliere medicijnen, anti-biotica, zelfmedicatie, zware metalen, plastic en weekmakers, chemische en toxische stoffen die men binnen heeft gekregen homeopatisch gaat ontstoren mensen enorm opknappen en in veel gevallen, als er geen blijvende hersenschade is, ook genezen. Hij noemde deze verfijnde en doorontwikkelde PVS behandeling CEASE therapie. CEASE betekent: Verminderen, afremmen, stoppen.

Laten we tenslotte dr. Tinus Smits aan het woord hoe het kan dat homeopathie werkt, terwijl er geen enkel MATERIËLE aanwezigheid valt vast te stellen van de stof die aan de basis stond van de homeopathische verdunning..
Dokter Smits, hoe kan zo’n enorm verdund homeopathisch middel nou eigenlijk effect hebben?
“Eigenlijk is het heel simpel, mits je het puur materiële denken los kunt laten. Het leven is in essentie een energetisch gebeuren waardoor de materie gestuurd wordt. De energie geeft vorm aan de materie. Denk maar eens aan het ontstaan van nieuw leven, hoe ingewikkeld hersenen of een oog zijn. Zonder die sturende energie ontstaat chaos. Chaos betekent ziekte of dood en verval. Weer structuur in die chaos brengen door de energie te harmoniseren, betekent herstel en nieuw leven. Dat is precies wat we met een homeopathisch geneesmiddel doen.”

Een artikel over het juweel uit de erfenis van dr. Tinus Smits, zijn CEASE therapie, die door diens zoon Yannick op een degelijke wijze verder wordt ontwikkeld en verspreid. We laten graag éminence grise van de huisartsen in Nederland, de 87-jarige dokter Hans Moolenburgh sr. aan het woord over Tinus Smits en zijn NOBELPRIJS-waardige uitvinding..!

* * *

x

CEASE, het juweel uit de erfenis van Tinus Smits..!

2012 WanttoKnow – Guido Jonkers

 x

De 87-jarige dr. Hans Moolenburgh sr., vitaal als nooit tevoren! De éminence grise van de Nederlandse huisartsen. Deze gepensioneerde huisarts is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt... In dit artikel draagt hij Tinus Smits op handen, voor diens hartverwarmende werk om kinderen van vaccinatiestoringen af te helpen.!

Het boek ‘Autisme de wanhoop voorbij’, over de CEASE-therapie van Tinus Smits, dat een paar weken geleden verscheen, lijkt bescheiden van omvang en als u het leest zult u merken, dat het in een eenvoudige, heldere en begrijpelijke taal is geschreven, zonder dure medische woorden. Is dit dan weer zo’n ‘leuk populair-medisch’ boekje..?  Dat dacht u maar! Wat u hier in handen hebt – daar durf ik mijn reputatie om te verwedden – is een van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw. 

Hier wordt gesproken over een mentale afwijking, autisme, die door het gehele medische establishment als ongeneeslijk wordt beschouwd. Een uit de genen voortkomend noodlot, dat het slachtoffer en zijn ouders en grootouders in een levenslang diep leed dompelt. Tinus echter noemt het een aandoening, die met de juiste aanpak en flink wat doorzettingsvermogen, enorm kan verbeteren en zelfs in vele gevallen geheel kan genezen. Dit is op het eerste gezicht zo ongeloofwaardig, dat het te vergelijken is met het volgende gedachte-experiment: 

Stelt u zich eens voor, dat een arts uit onze tijd in een tijdmachine stapt en terecht komt aan het hof van de Franse ‘Zonnekoning’ Lodewijk de 14e. Daar spreekt hij een van de hovelingen en hoort, dat die de levensgevaarlijke geslachtsziekte syfilis heeft opgelopen. Deze ziekte verergerde langzaam tijdens het leven, tastte organen aan, gaf verschrikkelijke diepe zweren op de huid en eindigde in dementie en verlamming. Het was een ware gesel in Europa en er was niets aan te doen. ‘Geen nood,’ zegt de tijdreiziger. ‘Ik heb wat spullen bij me. Ik spuit u 14 dagen elke dag wat schimmelextract in en u bent weer zo goed als nieuw!’

Ik denk dat de hoveling genas en dat de tijdreiziger daarna als een haas naar huis moest, anders zou hij als heks verbrand zijn. Zo vreemd als de genezing door de tijdreiziger was, zo vreemd moet het de verstokte reguliere geneeskundigen in de oren klinken, dat ten eerste Tinus Smits durfde te beweren, dat vaccinaties een hoofdrol spelen bij autisme, maar dat hij bovendien kans zag daar met gerichte homeopathische therapie iets aan te doen. Gelukkig werd hij niet naar de brandstapel gebracht. Nu doen we dat anders. Hij kreeg de woedende Inspecteur van de Volksgezondheid op zijn dak, met alle narigheid van dien.

De CEASE-therapie
Deze therapie, die Tinus voor autisme heeft ontwikkeld, is dermate baanbrekend, dat zijn naam voorgoed in de medische wereldgeschiedenis is gevestigd. Al zal het nog geruime tijd duren voor dit ongemakkelijke feit tot de universiteiten is doorgedrongen en al zullen de vaccinproducenten hun geweldige macht in de strijd gooien om het niet waar te laten zijn.

Hoe kreeg Tinus het voor elkaar om honderden autistische kinderen deels zó op te knappen, dat zij zeer goed hun draai konden vinden in onze maatschappij, deels echt volledig genazen van hun ‘ongeneeslijke’ aandoening? Was dat grotendeels te danken aan zijn beminnelijke, geduldige, toegewijde aandacht, aan zijn charismatische persoonlijkheid? Aan de nieuwe hoop die hij wist te inspireren? Zal zijn therapie – nu hij helaas overleden is – met hem sterven, zoals dat wel meer gebeurd is?

Gelukkig nee, absoluut niet! Hij heeft in korte tijd kans gezien een wereldwijde school te stichten van therapeuten – ook in Nederland -, die volgens zijn principes werken en die dezelfde fantastische resultaten laten zien. Een van zijn dankbare leerlingen ben ik zelf. Ik begon zijn therapie toe te passen bij de vele kinderen met lelijke neurologische klachten door de vaccinaties en zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden. 

Een zesjarig autistisch jongetje op spreekuur
In mijn boek ‘Op Je Gezondheid’ heb ik
17 van dat soort gevallen aangehaald, zoals kindermigraine, aanvallen van flauw vallen, onrust, slapeloosheid, bonzen met het hoofdje, gejaagdheid, storingen in de fijne motoriek, onredelijk wild gedrag, gilbuien, die allen volledig genazen met de Tinus-therapie tegen vaccinatieschade. Maar aan autisme had ik me nooit gewaagd en ik had ook niet gehoord dat Tinus daar ook succes had.

Tot op een dag, een jaar voor ik me terugtrok uit de praktijk, een zesjarig autistisch jongetje op spreekuur kwam. Er was geen contact met hem te krijgen. Hij zat in groep 3 van de basisschool maar was totaal in zichzelf geïsoleerd, zat op zijn stoeltje te wippen en keek alleen maar het raam uit. Men wachtte op opname in een bijzondere school. Vriendjes had hij niet. Ik begreep dat hij geheel normaal was geweest en dat deze aandoening begonnen was na zijn BMR-vaccinatie met 14 maanden.

Nu had ik in een Engels tijdschrift gelezen dat de Rode Hond vaccinatie in verband was gebracht met autisme, dus stelde ik de moeder voor te trachten de toestand iets te verbeteren met een ontgifting van de BMR. Ik benadrukte dat het een gok was en eerlijk gezegd gaf ik mezelf geen enkele kans. Wie beschrijft mijn verbazing toen hij een maand later geheel genezen binnenstapte. Hij was na 14 dagen therapie ineens ‘wakker’ geworden. En hij had nu al de leerachterstand ingehaald, want hij bleek ook nog eens hoog begaafd.

De genezing was blijvend en na twee jaar schreef hij me nog eens een leuke brief dat het hem zo goed ging. Het geluk van de beginneling was dat voor mij, want zoals u kunt lezen is er meestal heel wat meer voor nodig om de totale genezing te bereiken. Al komt die uiteindelijk gelukkig veel voor. Wat ik met dit verhaal wil zeggen is dat ik dus uit eigen ervaring kan bevestigen dat de Tinus Smits’-methode overdraagbaar is en daarom niet een eendagsvlinder maar een blijvertje zal blijken te zijn.

Waaraan ligt het nu dat, waar dit boek al in 2010 in de Engelse versie is uitgekomen, er geen rimpeling is waar te nemen, noch in de media, noch in de gevestigde en gerenommeerde medische tijdschriften? Dit heeft – afgezien van het feit dat in mijn vak sterk het gezegde geldt: ‘Wat de boer niet kent dat lust hij niet.’- twee belangrijke redenen:

Een absolute hoofdrol bij het ontstaan van vele vormen van autisme wordt gespeeld door de massavaccinaties, die in het leven van onze baby’s met de 6e week beginnen, als de hersentjes nog zeer gevoelig zijn. Ik kan – zoals ik u hierboven heb laten zien – volledig bevestigen dat de vaccinaties een ernstige en soms fatale aanval op het immuunsysteem en op de hersenen van onze kinderen betekenen. Niet voor niets is het aantal gevallen van autisme, sinds de massa-entingen steeds meer entstoffen gingen bevatten, opgelopen van 1:100.000 in 1992 tot 1:125 in 2008 (Amerikaanse gegevens).
De ontgifting van de entingen, met speciaal tegen de entvloeistof gerichte preparaten, begon zich een aantal jaren geleden zo te verspreiden met zulke spectaculaire resultaten, dat de overheid haastig deze heilzame en volstrekt niet giftige medicijnen uit alle apotheken weghaalde. De reactie van de rijksoverheid deed mij sterk denken aan het verhaal van de man, die zo vreselijk schrok toen hij in de krant las van het verband tussen roken en longkanker, dat hij meteen zijn abonnement op de krant opzegde.

Hans Moolenburgh sr.: “Wat u met dit boek in handen heeft, is een van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw, daar durf ik mijn reputatie om te verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale afwijking, één die door het gehele medische establishment als ongeneeslijk wordt beschouwd. Het is een uit de genen voortkomend noodlot, dat het slachtoffer en zijn ouders en grootouders in een levenslang diep leed dompelt. Tinus Smits noemt het echter een ‘aandoening’, die met flink wat doorzettingsvermogen, en met de juiste aanpak enorm kan verbeteren en zelfs in vele gevallen geheel kan genezen..! Een van zijn dankbare leerlingen ben ikzelf. Ik begon zijn therapie toe te passen bij de vele kinderen met lelijke neurologische klachten door de vaccinaties en zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.

Wat zijn Tinus’ medicijnen?
Hier ontmoeten we een echte aanfluiting aan de gevestigde orde in de reguliere geneeskunde: De belangrijkste bestanddelen in zijn therapie zijn namelijk hoog gepotentieerde homeopathische middelen, bereid uit de ziekmakende vaccinatievloeistoffen! Ze zijn zo hoog gepotentieerd, dat onze hoogste gezondheidsbaas van twee kabinetten geleden Minister Hoogervorst smalend op televisie zei dat ‘iedereen weet dat het alleen maar een beetje water is.’ Ik voel altijd een soort plaatsvervangende schaamte wanneer iemand zich in volle ernst voor een grootpubliek zo onsterfelijk belachelijk maakt.

Nu hebben we dus hier gelukkig de Nederlandse uitgave van Tinus zijn boek. Ik hoor al met mijn geestesoor de oorverdovende stilte in de massamedia, die volgt op de publicatie. Dit mag niet waar zijn en dus is het niet waar! Bovendien is het een klap in het gezicht van de ent-autoriteiten, omdat met deze therapie bewezen wordt, hoe gevaarlijk de massa-entingen zijn. En wie helemaal niet wil hebben dat dit erkend wordt zijn de producenten der vaccinaties, waar echt goud mee wordt verdiend.

Het moet dus wel doodgezwegen worden. Maar ook zie ik met mijn geestesoog de honderden en nog eens honderden slachtoffertjes, die weer zullen genezen en de dolblije ouders en grootouders, die de moed hebben opgebracht dwars te gaan liggen. En de fatale uitspraak ‘dat er niets aan te doen is’ aan hun laars hebben gelapt. Met dank aan Tinus die letterlijk de levenslang verdoemde kinderen weer uit de mentale dood heeft doen opstaan.

Ja, de massamedia zullen zwijgen (tenzij we enorm boffen) maar de medische geschiedenisboeken zullen het uitroepen wat daar gebeurd is. En Tinus Smits zal met eer een plaats nemen in de rij van de grote geneesheren uit de medische geschiedenis in de geest van Hippocrates, die altijd trachtte de gehele mens te genezen en niet alleen een stukje.

Dit boek is een van die zeldzame werken, die een bres slaan in het dogmatische uitsluitende symptoom denken en tot de echte oorzaken van ziekte teruggaan. Daarom zal het meehelpen een nieuw medisch denken geboren te doen worden, want vergis u niet: Ondanks de ontegenzeggelijk geweldige resultaten van de huidige geneeskunde, is die in wezen snel aan het vastlopen. Volgens exacte berekeningen is de reguliere geneeskunde doodsoorzaak nr. 3, direct na kanker en hart- en vaatziekten. Tel uit je winst!

Bravo mijn goede Tinus! Ik zal je missen. Ik voel het als een grote eer dat ik voor dit geweldige boek van je het voorwoord heb mogen schrijven. Dat je naam herinnerd mag worden tot in lengte van dagen.

      Hans Moolenburgh sr. 

* * *

Over de CEASE-therapie

‘CEASE’ betekent: verminderen, afremmen, stoppen. De CEASE-behandeling die door Tinus Smits is ontwikkeld, bestaat uit meerdere componenten die elkaar aanvullen en versterken. Er wordt een passend homeopatisch middel gekozen. Systematisch worden alle schadelijke belastingen op een homeopatische wijze ontstoort. Deze belastingen kunnen zijn ontstaan na bijvoorbeeld: vaccinaties, reguliere medicijnen, anti-biotica, zelfmedicatie, zware metalen, plastic, chemische en toxische stoffen. Al deze stoffen zijn het menselijk lichaam binnengekomen o.a. via voeding en het milieu, waarbij sommige van deze belastende stoffen al door de ouders in de zwangerschap aan het kind meegegeven zijn.

Niet alleen de homeopathische ontstoring is van belang; vaak wordt geadviseert om een aantal specifieke voedingssupplementen te nemen die het immuunsysteem weer versterken. Bijvoorbeeld vitamine C, zink, magnesium, vitamine B complex en visolie. Het resultaat van deze aanpak is dat de diverse KNO en of (gedrags)klachten, sterk verminderen of zelfs volledig verdwijnen. Heel bijzonder is dat daarnaast ook de maag-darm klachten genezen, die bijna al deze kinderen hebben. Het resultaat is dat er weer een gezond, stabiel en gelukkig kind rondhuppelt!

Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is 'NEE!'..

CEASE-certificering
Vanaf 2009 heeft Tinus Smits zowel in andere landen van Europa, alsook in de VS, Engeland, Ierland, Australie en Nieuw Zeeland o.a., homeopaten opgeleid en gecertificeerd in deze methodiek. Zo krijgen ouders de zekerheid geboden van een goede CEASE behandeling voor hun kind. Bijna alle CEASE-therapeuten zijn deze methode ook zelf steeds verder aan het ontwikkelen en verfijnen, omdat het bestreken gebied enorm groot is.

Overheid
Terwijl de leiders van regeringspartijen op dit moment in het Catshuis vergaderen om bezuinigingen te vinden voor nieuwe economische tegenvallers, ligt de oplossing voor de immens stijgende gezondheidskosten hier voor het oprapen. Het is aan de uiterst negatieve invloed te wijten van ongefundeerde, quasi-wetenschappelijke en vooral verstikkende denkkaders, dat dit soort alternatieve en UITERST GOEDKOPE genezingsmethoden, té weinig in de belangstelling staan. Waarom doen de researchprogramma’s van omroepen als VPRO en VARA zó weinig aan hun journalistieke verantwoordelijkheid op dit terrein..

Er liggen miljarden en miljarden Euro’s aan besparingen te wachten op degene die in de overheid een lans breekt voor deze BEWEZEN therapieën. Aan de cowboys van Big Pharma zal het niet liggen, zij mijden de publiciteit rondom dit onderwerp.. De commerciële belangen van hun peperdure medicijnen, vooral gericht op symptoombestrijding, staan op het spel. Het zal hen -omgekeerd gesproken-  ook wel miljoenen Euro’s waard zijn om deze ontwikkeling(en) te torpederen, ook al is dat vanzelfsprekend moreel uiterst verwerpelijk! 

Een mooie video over Tinus Smits, zijn boek en zijn simpele, maar revolutionaire therapie!

X

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.
Reageer (11) Print

Waardeer dit Artikel:

8 stem(men), Stem nu!

Deel dit artikel:

11 Reacties op: ‘CEASE’, ‘t juweel uit de erfenis..!

Reageer op dit artikel Volg deze reacties Volg alle reacties op WantToKnow
 • anti nwo

  offtopic.Guido dit is heftig wetenschappers ontdekken Apocalyopse geluiden.We krijgen een poolshift en nog veel meer http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=656676&r=1&tbl_archief=&

  6
  • GuidoJ.

   Ja heel heftig. Ik doe vast mijn Zuid-Wester op. Maar nu eerst een Bavaria..

   Even serieus, kunnen we het tegenhouden? Weet je precies wát er gaat gebeuren? Wat versta jij onder Apocalypse (onontdekte apensoort?)
   Sorry hoor, maar ik kan er niets mee en bovendien, en dat vind ik belangrijker, is dit verhaal hier geheel off-topic. Ben jij van die nieuwsbreker-site.. Zit je gewoon lekker reclame te maken..

   6.1
    
 • Toch maar even hier plaatsen (vanwege de zorgfraude, ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke vaccinaties en ook zeer effectieve homeopathie):

  Let op: Zie ook de speciaal ingelaste HealingSoundMovement TV-special (12) met Dr. Johan Oldenkamp ‘Zorgeloos Gezond’ over zijn weigering om de verplichte zorgverzkering te betalen vanwege de ‘zorgfraude’ hier op WTK

  En over ZORGFRAUDE gesproken (zie ook onze oproep en achtergrond hier: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/dwangbevelloos-gezond/): vind U het ‘gezond’ dat iemand die VOLLEDIG BIJ ZIJN VERSTAND IS (EN BIJ ZIJN GEVOEL VAN RECHTVAARDIGHEID KAN) en die zich inzet om ware immuniteit en echte gezondheid te bevorderen in de Volksgezondheid, wordt verplicht om mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek naar geestesgesteldheid?

  Lees hieronder. Ik ken Peter Vereecke persoonlijk, ik heb een interview met hem afgenomen over chemtrails (een inmiddels deels toegegeven realiteit overigens: zie ook hier http://www.youtube.com/watch?v=JKFtnoxkUs4) en ik heb een aantal malen lezingen gegeven voor zijn publiek in Belgie. Deze ex-burgermeester en bezorgde burger zet zich terecht in voor gezondheid en ware immuniteit en stelt enkele misstanden aan de kaak. En het meest frappante is wel dat ook hij nu met onze ‘Volksgezondheid’ instanties te maken krijgt, en wel omdat hij een volstrekt logische, rationele en mijn inziens correcte gezonde opvatting heeft: vaccinaties zijn ineffectief, ongewenst en potentieel levensgevaarlijk.

  Ik denk dat ik als neuropsycholoog (met expertise op het gebied van gezondheid en vaccinaties; zie ook mijn artikelen over vaccinaties, homeopathie en digitale biologie hier: http://www.healingsoundmovement.com/articles) en als mens voldoende kennis heb genomen mbt de geestesgesteldheid van de heer Peter Vereecke. Ik kan jullie dan ook rustig melden dat deze man niet alleen volledig gezond is, maar ook volledig gelijk heeft!!! Peter uit zijn kritische mening met onderbouwde argumenten en heeft slechts last van de ongeneeslijke ziekte die men rechtvaardigheidsgevoel noemt (de laatste keer dat ik in het DSM handboek keek, zag ik dat hij hiervoor niet kan worden aangeklaagd of veroordeeld). Ik heb hem inmiddels dan ook aangeboden om hem te steunen en als het nodig is het een ander te interviewen/ filmen en uit te zenden via ons TV-programma. Desnoods het een en ander te filmen voor/bij deze instanties. Een evenement samen met wat sprekers zou misschien ook een goed idee zijn, als er toch al olie op het waarheidsvuur gegeooid wordt!?

  Tijdens lezingen grap ik wel eens: ” De gevaccineerde kat in het nauw maakt gekke sprongen, waar we normaliter de kat niet eens zouden hebben opgemerkt…”

  Kortom: niet aleen het RIVM overspeelt haar hand (zie ook het ‘zorgeloos gezond’ verhaal van Dr. Johan Oldenkamp, ons ‘dwangbevelloos gezond’ artikel en het artikel van huisarts van der Linde, allen te vinden hier op WTK), maar ook de Belgische gezondheidsinstanties staat het besmette water blijkbaar tot aan de mond. In feite goed nieuws dus, men speelt het op de man, omdat men de feiten niet kan weerleggen…They ARE getting desperate…

  Besef goed: dit is volgens sommigen het jaar van de ‘Openbaringen’.
  Laten we daarom geen ‘crisis’ aan ons voorbij laten gaan die we kunnen inzetten om te zorgen voor een wereld die ‘VIT’ is
  (Verantwoordelijk, Integer en Transparant)!
  Weer gaat het om ons Zelfbeschikkingsrecht om een vrije mening te verkondigen in een democratisch land…
  Een land waar vrijheid van meningsuiting en gezondheid zo hoog in het vaandel zouden dienen te staan…
  Helpen jullie een handje mee? Lees hieronder. Belangrijk, want dit gaat ons allen (en onze kinderen…) aan!

  Drs. John Consemulder (neuropsycholoog, auter en HealingSoundMovement Radio/TV host en producer)
  http://www.healingsoundmovement.com

  PERSMEDEDELING
  BELFORT – GROUP in het vizier
  wegens herhaaldelijk stellen van kritische vragen inzake vaccinatie:

  Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse topambtenaar leggen klacht neer wegens “laster en eerroof”

  Het parket meent dat Peter Vereecke, initiatiefnemer en gewezen burgemeester ,
  moet onderzocht worden door psychiater en klinisch psycholoog

  27 maart 2012

  Geachte dames en heren van de pers,

  Op vrijdag 2 maart werd ik zeer tot mijn verrassing door een psychiater telefonisch uitgenodigd voor een onderzoek. De volgende week ontving ik een gelijkaardige schriftelijke uitnodiging van een klinisch psycholoog. Beiden hadden hiertoe de opdracht gekregen van onderzoeksrechter Daniel Van den Bossche van Gent. Toen we deze telefonisch contacteerden deelde hij mee

  * dat er een klacht met burgerlijke partijstelling tegen mij was ingediend bij hem waarover ik ten gepaste tijde zou ingelicht worden
  * dat het parket hem de opdracht had gegeven mij psychologisch te onderzoeken door een psychiater en een klinisch psycholoog

  Ik heb dit onderzoek principieel geweigerd : het gerecht kan toch niet zo maar iemand psychologisch laten doorlichten ?

  Vrijdag 23 maart werd ik op het politiecommissariaat van Evergem verhoord. Daar vernam ik dat er op 14 februari reeds een klacht tegen mij was ingediend door

  enerzijds in persoonlijke naam dokter Geert Top, werkzaam binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid als leidinggevend ambtenaar in de afdeling Toezicht Volksgezondheid en hoofdverantwoordelijke voor het Team Infectieziekten & Vaccinaties

  anderzijds namens de Vlaamse Gemeenschap Christian Vander Auwera, hoofdverantwoordelijke van Agentschap Zorg en Gezondheid

  Opnieuw werd mij gevraagd of ik bereid was mij psychologisch te laten onderzoeken. Andermaal heb ik geweigerd omdat de opportuniteit daartoe allerminst bleek op basis van de klacht : moet iedereen die kritische vragen stelt aan de overheid nu onderzocht worden op zijn mentale gezondheid ?

  Wat is er aan de hand?

  Sinds een paar jaar stuur ik als spreekbuis van de vele duizenden burgers die de Belfort-group ondersteunen regelmatig emails waarin ik vragen stel. Het huidig vaccinatie-beleid is slechts één van de onderwerpen, die ons vanuit het algemeen belang verontrusten, maar het is wel een heel belangrijk item want het gaat hier om onze kinderen, onze toekomst !

  De vragen die wij stellen zijn telkens gebaseerd op verifieerbare feiten, medische rapporten, officiële berichten, gerechtelijke uitspraken e.d. . Bij mijn verhoor lag op het tafelblad een dossier van zo’n 15 cm dik : alle emails die ik de laatste twee jaar verstuurd heb en waarop men inhoudelijk nooit is ingegaan. Waarom ?

  Omdat ze aantonen dat vaccins helemaal niet zijn wat men ons voorhoudt en vooral:

  dat ze een daadwerkelijke en aantoonbare bedreiging zijn van de volksgezondheid.

  Ik beschuldig of verwijt nooit persoonlijk maar roep de verantwoordelijken wel op om het huidig beleid, dat ontegensprekelijk zeer zwaar wordt beïnvloed door de farmaceutische industrie, kritisch in vraag te stellen.

  Vindt u ook niet dat dit mijn/ons recht is ?

  Wat is de klacht?

  De heer Top, die slechts één van de vele honderden adressanten van politiek, pers, overheid en academische & medische instanties is die hierover regelmatig mails krijgt, voelt zich door deze emails, die volgens hem enkel op niets berustende complot-fantasieën zijn, nu plots persoonlijk dermate belasterd, beschuldigd en bedreigd dat hij meent mij te moeten vervolgen wegens materiële (het niet meer goed kunnen functioneren van zijn dienst) en morele (imagoverlies bij het publiek) schade. Zijn rechtstreekse overste volgt en steunt hem daarin.

  Wij begrijpen dit allerminst : in die twee jaar heeft de heer Top slechts één brief opgemaakt voor minister Vandeurzen en ons twee korte emailreacties gestuurd. Hoe kan men dit beschouwen als een ondraaglijke belasting van de dienst ? Hoe kan men het vragen stellen en informatie verstrekken over vaccinatie beschouwen als laster en eerroof ? Kan kritische ingesteldheid dan niet meer getolereerd worden ?

  Zou er iets meer aan de hand kunnen zijn ?

  Deze klacht is niet echt een alleenstaand feit:

  * reeds tweemaal werd vorig jaar via de Artsenkrant de waarschuwing verspreid om niets te geloven van wat de Belfort-group onder de aandacht brengt
  * op de tiende editie van het Valentijns Vaccinatiesymposium was één van de vier items: hoe omgaan met de anti-vaccinatiebeweging?

  Zou het kunnen zijn dat de overheid wat zenuwachtig aan het worden is ?

  Dit is niet onmogelijk want er zijn inderdaad vele signalen dat meer en meer mensen kritische vragen stellen inzake vaccinatie. Ook heel wat geneesheren, apothekers, verplegers, medewerkers van Kind & Gezin en CLB nemen afstand van het huidig vaccinatiebeleid. Maar niet openlijk, want ze zijn bang …

  Op zich is dit al heel opmerkelijk want leven we niet in een open en vrije samenleving ?

  Wat is er verontrustend aan deze klacht?

  De overheid, in dit geval de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Administratie, duldt het blijkbaar niet dat er kritische vragen gesteld wordt en krijgt het op de heupen van al die informatie, die het huidig beleid in vraag stelt..

  Blijkbaar is het gerecht het hiermee eens en is men ook daar van oordeel dat wie dissident denkt en spreekt een gevaar is voor de gemeenschap en dus moet onderzocht worden of hij mentaal nog wel gezond en toerekeningsvatbaar is. Zoniet dient hij te worden opgesloten om een passende behandeling te krijgen ?

  Geachte mensen van de pers,

  Ik voel me persoonlijk door deze klacht en door deze druk van een psychiatrisch en een psychologisch onderzoek behoorlijk geïntimideerd. Er is niemand die er onverschillig voor is als hij door de overheid en het gerecht in staat van beschuldiging gesteld wordt.

  Maar wat is mijn misdaad en mijn vergrijp ?

  Het enige wat ik gedaan heb is dat ik mij – net als en in naam van vele duizenden – bezorgde vragen stel en dat ik informatie verspreid. Vroeger was ik actief als gemeentepoliticus, nu als kritisch burger. Telkens was een verantwoordelijkheidsgevoel mijn motivatie.

  Ik steek heel veel tijd, energie, geld en idealisme in mijn engagement binnen de Belfort-group. Ik word voor mijn full time inzet niet vergoed, ik heb er geen persoonlijke belangen bij, ik word niet gesteund door een machtige lobby , alleen door een groeiende groep van burgers die zich ook vragen stellen .

  Moet maatschappij-kritiek nu als een te vervolgen misdaad beschouwd worden ?

  Wat hierover gaat het toch : niet zozeer om mijn persoon, maar wel om heel belangrijke principes en rechten:

  * de vrijheid van denken en het recht van vrije meningsuiting

  * het recht dat wij als burgers hebben om mee te denken en inspraak te hebben over welk soort gezondheidszorg we willen en hierover aan de beleidsverantwoordelijke vragen te stellen

  * onze betrokkenheid bij deze samenleving: moeten wij gehoorzaam en onderdanig ondergaan en aanvaarden alles wat men ons ‘ van hogerhand ‘ oplegt ?

  We hopen dat u alvast enige aandacht aan deze zorgwekkende ontwikkeling zult willen besteden want

  Kan je deze klacht en deze dreiging met een onderzoek anders zien
  dan als een poging om kritisch denken te intimideren
  en kritisch spreken monddood te maken ?

  Hoogachtend,

  Peter Vereecke

  5
 • An Ruigrok van der Werve

  Ben het met je eens Anelle,voor iédereen!

  4
 • pietje

  Anelle helemaal met je eens die Roy is een geldwolf ! Ook heeft hij reizen om te zwemmen met gevangen dolfijnen op de Antillen vreselijk ! Zeg niet dat hij niet goed is maar….. alles draait om geld !

  3
 • lezer

  Beetje voor beetje gaan we ‘als mens’ beseffen toch dat velen onder ons bereid en ‘bezig’ zijn om te werken aan een mooie Aarde voor ons Allemaal. Ook de ‘vergruisde Helden’ krijgen ‘uiteindelijk’ hun ‘erkenning’ die ze ECHT verdienen. Goed Guido je laat ons niet ondersneeuwen met ‘alleen maar’ ‘negatief’ nieuws. De lente doet ‘al het negatieve’ gelukkig wegsmelten.

  Dat is ook inherent aan onze matrix. ‘Slecht’ nieuws blijft veel langer hangen. En als we ‘iets’ moois ervaren is het altijd van ‘korte duur’? Net alsof wij ‘niet beter’ weten. Maar het gevoel zegt me we gaan gewoon met ze Allen de goede kant op. Doei.

  2
  • GuidoJ.

   Het is de waarneming van mijn eigen ont-wikkeling Lezer. (vind je het erg als ik dat met een hoofdLetter ‘schrijft’)
   Het leven is én/én.. Willen we deze duale shit ontstijgen, dan is alles wat slecht en shit is, ook gewoon ‘goed’.. haha..
   De essentie van de vraag, ‘in the first place’, is of je überhaupt in een duale positie kunt zitten, met je ENE ZIEL.. Allemaal make-belief.. Self endulgence noemen de Engelsen het.. Zelfingenomenheid ahw.

   2.1
    
 • Anelle

  @Guido
  In de laatste vetgedrukte alinea’s leg je de vinger op de rotte plek. Overheid en big farma geven geen zier om het ‘klootjesvolk’ dat wij in hun ogen zijn. Geld en macht, daar is het hen om te doen, én – maar dat mag uiteraard niet worden gezegd – om het drastisch uitdunnen van de wereldbevolking.
  Mensen als Tinus Smits, Moolenburgh om slechts de meest bekenden te noemen, maar ook een arts als Roy Martina, hebben steeds betere en simpeler manieren gevonden andere manieren van helen én herstellen van het organisme uit te werken.
  Las vandaag in Ode een artikel over Roy Martina waarin hij uitlegt hoe het rechterbrein voor genezing van zowat alle ziekten kan zorgen. Door onder hypnose het linkerbrein, dat via het ego genezing blokkeert te omzeilen, legt hij kontakt met het hoger zelf van de patiënt. De sleutel van genezing ligt daar.

  http://nl.odemagazine.com/doc/0144/Sla_rechtsaf_voor_genezing

  Ik vind wel dat Martina deze methode aan ander artsen zou moeten doorgeven en er geen exclusieve en dure behandeling van mag maken.

  1
  • Dick

   @ Anelle, ik heb een heel lange periode in mijn leven het heft uit handen gegeven, aan de Roy Martina’s van deze wereld. En natuurlijk heb ik ook daar veel van geleerd en heeft het me verder gebracht. Maar ik ben zelf tot de Overtuiging gekomen, dat wil ik echt Heel worden dat ik dan helemaal het Heft in eigen Hand moet nemen en mij moet laten leiden door de Heiligende Geest die in mij woont! Ik mag de Verantwoordelijkheid niet meer in de handen van een ander leggen! Ik ben de Sjamaan en mijn enige Geneesheer!

   1.1
    
  • Anelle

   @Dick
   Heb zelf in jàren geen arts meer bezocht. Ik had zwaar zieken, kankerpatiënten ed. voor ogen. Het verdict dat zij te horen krijgen is dermate schokkend dat de meesten er al hun energie in één klap bij verliezen. Er gaan soms maanden over om geestelijk opnieuw in staat te zijn je eigen bronnen van zelfheling aan te spreken.
   Zelf gebruik ik gedachtenkracht en methodes zoals MIR om kleine kwaaltjes aan te pakken. ‘s Winters colloïdaal zilver en Schindele’s mineralen als immunversterkende middelen. Wanneer je de zestig flink voorbij bent, neeemt je lichaam minder en trager voedingsstoffen op. Daarom nemen mijn man en ik dagelijks voedingssupplementen als kaneel, ginkgo biloba, magnesium en multivitamines.
   Help jezelf….

   1.2
    

Plaats hier uw reactie

Uw email wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden. Verplicht veld *

Wilt u een Persoonlijke Avatar afbeelding bij uw reacties? Ga dan naar www.gravatar.com

Home
Top
Favoriet
Help
Contact
Muziek